Stanovy Cen Czech Grand Design

1. Základní ustanovení

Ceny Czech Grand Design jsou udělovány každoročně za účelem podpory a propagace kvalitních projektů v oblasti designu v České republice. Ceny uděluje Akademie designu ČR za mimořádné výkony a to v celkem devíti kategoriích – Designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Fotograf roku, Ilustrátor roku, Výrobce roku, Objev roku a Síň slávy. V rámci cen Czech Grand Design je dále udělen titul Grand designér roku, udělovaný Přípravným výborem Cen vítězi jedné z kategorií za projekt přesahující význam jednotlivé kategorie v daném kalendářním roce.

2. Přípravný výbor Cen

Přípravný výbor zaštiťuje vahou institucí, které jednotliví členové zastupují, význam a prestiž cen, oslovuje jednotlivé osobnosti ke členství v Akademii stejně jako v porotách jednotlivých kategorií a hlídá procesuální správnost hlasování. Svou činností napomáhá rozvoji designu v České republice, získává pro Ceny Czech Grand Design duchovní i finanční podporu státních institucí a soukromých subjektů. Členy Přípravného výboru cen jsou: Helena Koenigsmarková, PhDr., ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně, Jana Zielinski, ředitelka Designbloku a ředitelka Profil Media, producenta Cen Czech Grand Design, Filip Suchomel, PhDr. PhD, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Akademie múzických umění v Praze, a Jiří Macek, kreativní ředitel Designbloku a Profil Media, producenta Cen Czech Grand Design.

3. Akademie designu ČR

Členy Akademie designu ČR se mohou stát kurátoři, teoretici, publicisté a významné osobnosti v oblasti designu. Jednotlivé osobnosti zve do Akademie Přípravný výbor cen vždy na daný kalendářní rok a zároveň jim zasílá nominační dotazník. Zasláním vyplněného dotazníku nominací organizátorovi Cen osobnosti přijímají členství. V případě nezaslání nominací organizátorovi se jejich jméno v seznamu Akademie daného roku neuvádí. Jednotlivé osobnosti se stávají členy Akademie pouze za účelem hlasování v Cenách Czech Grand Design v daném kalendářním roce. Činnost členů Akademie je čestná a dobrovolná, a nezakládá žádný právní vztah s organizátorem cen.

4. Poroty jednotlivých kategorií

V oborových kategoriích Designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Fotograf roku, Ilustrátor roku a Výrobce roku hodnotí v rámci druhého kola nominované projekty pětičlenné odborné poroty, které jmenuje pro daný kalendářní rok z členů Akademie Přípravný výbor. Pro účast v odborných porotách jsou Přípravným výborem vyzývané nezávislé osobnosti z řad teoretiků, kurátorů, publicistů a významných osobností v oblasti designu, u kterých je zaručena odbornost, nezaujatost a široký rozhled o současném mezinárodním děním v oboru. Odborné poroty odpovídají za faktickou a odbornou správnost nominací a mají právo nominace zúžit stejně jako doplnit.

5. Rozhodovací proces

Členové Akademie v prvním, nominačním kole nominují maximálně tři subjekty v každé kategorii, jejichž konkrétní počiny považují za mimořádné. Souhrn těchto nominací s vyloučením subjektů, které získaly pouze jednu nominaci, předá Přípravný výbor do druhého kola rozhodovacího procesu dle následujícího klíče. V kategoriích roku, Objev roku a Síň slávy hlasují členové Akademie na základě nominací z prvního nominačního kola. Výběrem maximálně tří subjektů v daných kategoriích rozhodnou svými hlasy o pětici projektů, které získaly nejvyšší počet hlasů a postupují tak do třetího kola hlasování. V kategoriích Designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Ilustrátor roku, Výrobce roku a Fotograf roku přebírají pro druhé kolo souhrn nominací odborné poroty jmenované Přípravným výborem z řadu členů Akademie. Ze zasedání jednotlivých porot pak vzejde pětice projektů, které postupují do třetího kola hlasování. Ve třetím kole rozhodují svým hlasem všichni členové Akademie udělením právě jednoho hlasu v každé kategorii preferovanému projektu. Trojice projektů s nejvyšším počtem hlasů ve třetím kole se stává finalisty Cen Czech Grand Design. Vítězem se v každé kategorii stává projekt s nejvyšším počtem hlasů. Titul Grand Designér roku uděluje Přípravný výbor na základě konzultace s předsedy jednotlivých porot jednomu z vítězů tvůrčích kategorií cen – tj. kategorií Designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Ilustrátor roku a Fotograf roku. Titul je udělen tvůrci, který byl v kontextu celkového dění a s ohledem na jeho další práce v daném období oceněn za projekt přesahující význam jednotlivé kategorie.